mbank

mPlan hipoteczny

Kredyt mieszkaniowy w mBanku

Opłaty

 • opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego: 0 zł
 • koszty restrukturyzacji Umowy: 150 zł
 • koszty sporządzenia Aneksu do Umowy kredytu: 100 zł - 500 zł
 • zmiana przedmiotu zabezpieczenia: 300 zł
 • opłata miesięczna za posiadanie aktywnej usługi mechanizm bilansujący: 99 zł
 • opłata za inspekcję jednej nieruchomości w przypadku zmiany warunków umowy na wniosek Klienta: 250 zł
 • opłata za wystawienie promesy: 150 zł
 • opłata za prolongatę kredytu: 0,5% prolongowanej kwoty kredytu
 • opłata za zmianę waluty kredytu: 1% wartości operacji
 • sporządzenie i wysłanie aktualnego harmonogramu spłat w formie papierowej na życzenie Klienta: 40 zł
 • opłata za ubezpieczenie nieruchomości: 0,0065% miesięcznie od sumy ubezpieczenia budynków lub lokali mieszkalnych lub 0,01 % miesięcznie od sumy ubezpieczenia budynków mieszkalnych będących w trakcie budowy

Prowizje

 • prowizja za udzielenie kredytu: od 0% do 4% kwoty kredytu
 • prowizja za podwyższenie kwoty kredytu: od 0% do 4% kwoty podwyższenia
 • prowizja za aktywację usługi mechanizmu bilansującego: 2% od przyznanej kwoty kredytu
 • prowizja za wcześniejszą częściową spłatę: 0%
 • prowizja za wcześniejszą całkowitą spłatę w okresie pierwszych 3 lat kredytowania: 2% kwoty kapitału pozostałego do spłaty